Menu

En discusión

Espacio de reflexión y debate sobre los contenidos de la revista posibilitando la conversación con los autores.

Emancipación. Breve recorrido por el término.

RESUM: En aquest article es realitza un recorregut etimològic i històric del terme "emancipació", destacant les implicacions socials i polítiques que aquest terme ha tingut per significar conjuntures de conflicte i canvi social així com el paper que ha jugat en la representació de models socials en el imaginari dels actors d'aquests processos socials, especialment si s'han desenvolupat en el curs de la lluita de classes. Tàcitament el article també atén una semàntica que ha tingut gran importància en el desenvolupament de la cultura de la modernitat.

RESUMEN: En este artículo se realiza un recorrido etimológico e histórico del término "emancipación", destacando las implicaciones sociales y políticas que dicho término ha tenido para significar coyunturas de conflicto y cambio social así como el papel que ha jugado en la representación de modelos sociales en el imaginario de los actores de esos procesos sociales, especialmente si se han desarrollado en el curso de la lucha de clases. Tácitamente el artículo también atiende a una semántica que ha tenido gran importancia en el desarrollo de la cultura de la modernidad.

 

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Introducció. Emancipació, autogestió i canvi —o com es pot retornar la sobirania al poble

RESUM: Introducció a la secció monogràfica Àgora per part del seu coordinador en aquest número, l'historiador Aniol Pros.

RESUMEN: Introducción a la sección monográfica Ágora por parte de su coordinador en este número, el historiador Aniol Pros

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Editorial: Subvertir i profanar

RESUM: Subvertir i profanar. La reflexió sobre la llibertat com a ideal polític conscient irromp en la tradició del pensament a Occident amb el Renaixement i la Reforma. Inau- gura el ventall de corrents crítics que tan brillantment va recórrer Isaiah Berlin en la seua conferència de 1958: «Dos conceptes de llibertat», i que no han perdut vigència com a instrument per a considerar les transformaci- ons que la llibertat, l’emancipació, l’opressió, el sotmetiment, la domina- ció i la coacció han patit en el nostre món contemporani. Des que, en 1845,

RESUMEN: Subvertir y profanar. La reflexión sobre la libertad como ideal político consciente irrumpe en la tradición del pensamiento en Occidente con el Renacimiento y la Reforma. Inaugura el abanico de corrientes críticas críticas que tan brillan- temente recorrió Isaiah Berlin en su conferencia de 1958: «Dos conceptos de libertad», y que no han perdido vigencia como instrumento para consid- erar las transformaciones que la libertad, la emancipación, la opresión, el sometimiento, la dominación y la coacción han sufrido en nuestro mundo contemporáneo. Desde que, en 1845, Max Stirner publicara El único y su

ABSTRACT: Subvert and profane. Reflection on liberty as a conscious political ideal emerged in the tradi- tion of Western thought with the Renaissance and the Reformation, open- ing up a wave of critical schools of thought that Isaiah Berlin brilliantly described in his 1958 lecture Two Concepts of Liberty. Since then, it has lost none of its currency as a tool with which to consider the transfor- mations that liberty, emancipation, oppression, subjugation, dominance and coercion have undergone in today's contemporary world. Following

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Construir noves realitats materials.

Resumen

El cicle econòmic iniciat amb la fallida financera del 2007 ha avivat l'interès per viure alternatives al capitalisme. Com a resposta a la crisi el cooperativisme com a ferramenta organitzativa i l'economia solidària com a àmbit productiu ofereixen el marc des del que es proposen diferents projectes d'autogestió de l'economia. El llibre “Fer el salt: cooperativisme i economia solidària” aborda aquesta auge d'iniciatives per acoblar modes de vida amb modes de lluita. Es tracta d'una apropament des del marc teòric i legal fins al pràctic a diferents projectes que estan dibuixant l'esbós autogestionari d'un model alternatiu al capitalisme.
 
Comentar este artículo en los foros (58 respuestas).

Jóvenes de vidas grises

Resumen

Reseña del Texto: Ana María Fernández (2013). Jóvenes de vidas grises: psicoanálisis y biopolíticas. Buenos Aires: Nueva Visión. 111 páginas, 13 euros.
 
Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu