Menu

En discusión

Espacio de reflexión y debate sobre los contenidos de la revista posibilitando la conversación con los autores.

Ciudadanía y transformación social en la sociedad mediatizada

RESUM: La pràctica de la ciutadania troba en els mitjans tant limitacions com un espai de possibilitats per a la participació i el canvi. La manca de crítica davant la ingent quantitat d'informació deriva en un risc d'adoctrinament i en la dificultat de construir imatges alternatives. La nostra reflexió a partir de l'anàlisi dels discursos d'informants amb àmplia trajectòria en participació ciutadana adverteix d'aquests riscos alhora que assenyala altres usos que poden aproximar cap a una ciutadania crítica, participativa i orientada a la transformació social.

Els exemples que recollim, ràdio comunitària i vídeo participatiu, reflecteixen el seu valor com a procés i el seu interès per implicar les persones i grups com a productors d'informació, facilitant experiències d'apropiació dels mitjans. Aquesta hauria de ser l'orientació per al desenvolupament d'una educació mediàtica necessària per a l'aprenentatge i la pràctica de la ciutadania.

RESUMEN: La práctica de la ciudadanía encuentra en los medios tanto limitaciones como un espacio de posibilidades para la participación y el cambio. La falta de crítica ante la ingente cantidad de información deriva en un riesgo de adoctrinamiento y en la dificultad de construir imágenes alternativas. Nuestra reflexión a partir del análisis de los discursos de informantes con amplia trayectoria en participación ciudadana advierte de estos riesgos a la vez que señala otros usos que pueden aproximarnos hacia una ciudadanía crítica, participativa y orientada a la transformación social.

Los ejemplos que recogemos, radio comunitaria y vídeo participativo, reflejan su valor como proceso y su interés por implicar a las personas y grupos como productores de información, facilitando experiencias de apropiación de los medios. Esta debiera ser la orientación para el desarrollo de una educación mediática necesaria para el aprendizaje y la práctica de la ciudadanía.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu