Menu

Què?

¿Qué es kult-ur?

Com vivim i com volem viure en societat? Com actuem en els nostres contextos socials immediats? A aquestes qüestions pretén respondre kult-ur, una publicació periòdica i un blog plural, transversal i interdisciplinari, que invita a debatre en un sentit ampli com els éssers humans pensem la ciutat. Però als que fem kult-ur també ens interessa transformar l'espai urbà (no sols físic) existent i construir aqueixa ciutat desitjable allunyada de quimeres absurdes, una ciutat utòpica pendent d'imaginar i d'edificar, una ciutat que reclama la participació de múltiples agents.

kult-ur es constitueix com un espai acadèmic multidisciplinari d'investigació i d'assaig que s'acosta a la complexitat de tot allò que s'ha relacionat amb els modes de viure a la ciutat, però que presta una atenció especial a les modalitats emergents, a les noves formes de convivència i a les converses de qualsevol tipus que es generen al seu si. Al capdavall, kult-ur pretén ser un àmbit obert on reunir consideracions diverses sobre les cultures de la ciutat: des de l'articulació territorial fins a les activitats econòmiques, socials, polítiques, —públiques i privades—, la governança i el desenvolupament local, la participació ciutadana, els canvis en els models socials i econòmics, les dinàmiques d'exclusió/inclusió en tots els àmbits, la redistribució de béns i recursos, l'accés a la salut, a l'educació, al treball i al gaudi de la vida, etc.

Sobre el nom de la revista

 

kult-ur, amb el subtítol, «Revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat» (en català) i kult-ur Blog arranquen de les dues paraules clau que defineixen el projecte «la cultura de la ciutat» i que deriven de dos fragments d'ambdues: «cult» i «ur» (llegida aquesta com a nom propi de la primera ciutat coneguda de l'antiga Mesopotàmia). La introducció d'un guió ens obliga a reconèixer que es tracta de dues paraules. En descompondre la primera i substituir la «c» per la «k» forcem un gir de la primera accepció a l'ús de «cultur (a)», el qual ens permet unir sorpresa; exclusivitat i originalitat; proximitat, identificació i reconeixement; internacionalitat; valoració del passat històric i projecció de futur; reconeixement de la complexitat i de la valoració de la construcció de coneixement des de mirades diferents; i compromís intel·lectual i, és clar, polític.

El treball gràfic, realitzat per Rossana Zaera, ens ha paregut excel·lent, i l'amplitud de significat de nom i grafisme, a més del recurs a una tipografia distinta, facilita reconèixer a «ur» com una paraula separada. «ur» implica un sentit de fundació, i l'escorç en contrapicat d'un vèrtex de ziggurat amb el cel de fons, hi afegeix una mirada àmplia i ambiciosa des de la construcció humana cap al món. Reforça encara més el sentit que volem donar a kult-ur.

Qui edita la revista?

kult-ur «revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat» i kult-ur Blog són publicacions digitals del Servei d'Activitats Socioculturals (SASC) ─a través del Programa d'Extensió Universitària (PEU)─ de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Espanya.

Foto de capçalera: Paco Marco:  "Sin título", 2009, Fotografia.

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu